Minst 100 elektriker finns det i Eskilstuna

En elektriker är en hantverkare som specialiserar sig på elektriska ledningar i byggnader, stationära maskiner och tillhörande utrustning. Elektriker kan arbeta med underhåll, reparation och/eller konstruktion av elektriska system och elektrisk infrastruktur.

Elektriker kan arbeta med projekt som rör elektricitet, kraftöverföring, transport av vätskor (vattenförsörjningssystem), farliga platser eller system för brandlarm och säkerhet. Elektriker ansvarar för att installera och underhålla de kablar (kablage) som går till alla elektriska apparater i ditt hus, t.ex. lampor, vägguttag och större apparater som ugnar, kylskåp, diskmaskiner osv. De installerar också alla andra typer av elektriska apparater som kräver elektrisk ström, t.ex. garageportar som öppnas och stängs, elektriska staket och elektriska grindar.

Elektriker inspekterar elektriska apparater för att upptäcka säkerhetsbrister, t.ex. elektriska stötar eller gnistor som orsakas av lösa anslutningar eller sliten isolering. De kan också arbeta med elektriska driftssystem som ger ström till utrustning där säker drift säkerställs av särskilda kretsskyddsanordningar (reläer) eller i byggnader som är utrustade med reservkraftsförsörjning.

En elektriker är en elhandlare som installerar och underhåller elektrisk utrustning i bostäder, företag, fabriker och andra byggnader. Elektrikerns arbete sträcker sig från enkla byten av strömbrytare eller säkringar till komplexa ledningar som bygger elektriska kraftdistributionssystem. Elektriker lär sig sitt yrke genom utbildning på arbetsplatsen, men kan också få formell undervisning genom lärlingsutbildning för elektriker.

Elektriker arbetar inom elproduktion, elstationer och elbolag. De kan också arbeta inom industriell produktion av elektrisk utrustning, t.ex. elmotorer för pumpar eller luftkonditioneringsutrustning. Elektriker arbetar inom alla industriområden där elektrisk utrustning måste kopplas för att fungera korrekt och säkert.

Riskfaktorer som är förknippade med elektrikerarbete omfattar elektriska stötar, exponering för skadliga kemikalier och farligt avfall, buller, vibrationer och ångor. Elektriker riskerar också att skadas på grund av fall när de arbetar på höjder, flyttar föremål eller bär tunga laster. För att undvika dessa risker bär elektriker skyddshjälmar, batteridrivna säkerhetslampor över kläderna och elektriska verktyg. Bara i Eskilstuna finns det minst 100 elektriker.